Aktuality

Poděkování

Velké poděkování od celého týmu Tylova domu všem účinkujícím, technikům a ostatnímu personálu za skvělou spolupráci. Děkujeme partnerům: město Polička, Pardubický kraj, STV Group, STV Technology, Poličské strojírny a všem, kdo jste zavítali na festival Polička *555.

Těšíme se na Vás opět za rok!