Aktuality

Testovací místo COVID-19

Testování bude probíhat zdarma, a to v přilehlých prostorech velkého sálu Tylova domu (vstup bočním vchodem z ulice Vrchlického). Předběžně se počítá s provozem dvakrát týdně, a to v úterý a pátek. Testování bude zajišťováno v rámci služeb poskytovaných MUDr. Jaroslavem Grodlem. Na testování se nemusíte předem objednávat.

Poprvé bude možné službu využít hned v úterý 4. května od 8-17 hodin. Frekvence testování a otevírací doba se samozřejmě mohou následně měnit, a to podle zájmu veřejnosti.

Každý negativně testovaný obdrží na místě certifikát, kterým se může po dobu 72 hodin prokázat pro využívání služeb kadeřníka, holiče, maséra, návštěvy některých hromadných akcí atd. Certifikát bude vydáván v českém i anglickém jazyce a je uznáván i zeměmi, které vyžadují doložení negativního výsledku antigenního testu.

Každý zájemce o testování se musí prokázat na místě občanským průkazem a kartičkou zdravotní pojišťovny!

Zároveň je ukončeno samostestování v Divadelním klubu.

Věříme, že kromě připravovaného otevření očkovacího místa, bude i tato služba využívána, a trochu nám ulehčí život v této zvláštní době.

Zdroj: policka.org