Zveme Vás na festival

Martinů fest Polička 2022

Zveme Vás na 25. ročník tradičního festivalu Martinů fest Polička, který se uskuteční ve dnech 12. – 19. 05. 2022.

Celý program festivalu je součástí koncertního abonentního cyklu Klasická hudba a MY 2022.

ČTVRTEK 12. 05. v 17:00 h | velký sál Tylova domu

Beseda:

PŘEDSTAVENÍ DĚL BOHUSLAVA MARTINŮ předsedou spolku Náš Martinů Jaroslavem Novotným

VSTUPNÉ 50 Kč

PÁTEK 13. 05. v 17:00 h | hřbitov u sv. Michala v Poličce

PIETNÍ AKT U HROBU B. Martinů

Mužský pěvecký sbor Bohuslava Martinů města Poličky

PÁTEK 13. 05. v 18:00 h | velký sál Tylova domu

ZAHAJOVACÍ KONCERT

Slavnostní zahajovací koncert Martinů fest Polička 2022

Natálie Trávníčková – violoncello

Ondřej Soukup – dirigent

Filharmonie Bohuslava Martinů

VSTUPNÉ

250 Kč plná cena

125 Kč senioři 60+, studenti, ZTP a ZTP/P

NEDĚLE 15. 05. v 19:00 h | velký sál Tylova domu

OPERNÍ RECITÁL GABRIELY BEŇAČKOVÉ A JAKUBA PUSTINY

Gabriela Beňačková – soprán

Jakub Pustina – tenor

Marta Vašková – klavír

VSTUPNÉ

250 Kč plná cena

125 Kč senioři 60+, studenti, ZTP a ZTP/P

PONDĚLÍ 16. 05. v 19:00 h | velký sál Tylova domu

TAŤJANA MEDVECKÁ & KAPRALOVA QUARTET

Taťjana Medvecká – umělecký přednes

Kapralova Quartet:

Veronika Panochová – 1. housle
Simona Hurníková – 2. housle
Eva Krestová – viola
Simona Hečová – violoncello

VSTUPNÉ

200 Kč plná cena

100 Kč senioři 60+, studenti, ZTP a ZTP/P

ČTVRTEK 19. 05. v 19:00 h | velký sál Tylova domu

OPERNÍ RECITÁL BORISE PRÝGLA

Boris Prýgl – basbaryton

Marta Vašková – klavír

VSTUPNÉ

150 Kč plná cena

75 Kč senioři 60+, studenti, ZTP a ZTP/P

Doprovodný program

26. – 28. 04. 2022

20. 04. – 20. 06. 2022 | přísálí Tylova domu

VÝSTAVA: HUDEBNÍ FOTOGRAFIE Patricka Marka

Přední český hudební fotograf představí svůj nevšední pohled na svět jazzu i klasické hudby.

Tylův dům

KULTURNÍ CENTRUM

 

Vrchlického 53, 572 01 Polička

příspěvková organizace
IČ: 67441025

Telefon: (+420) 461 725 204
Email: tyluvdum@tyluvdum.cz
Datová schránka: weptmue
Číslo bankovního účtu: 207501494/0600
Oficiální web: www.tyluvdumpolicka.cz

 

Základním posláním Tylova domu je podpora rozvoje kultury, podpora kulturních a tvůrčích aktivit občanů v regionu se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, podpora tvůrčích aktivit a vzdělanosti dětí a mládeže.

 

Děkujeme za přízeň a přejeme vám skvělé kulturní zážitky.

 

Tým Tylova domu

Copyright © Tylův dům, 2021. Built by BFT.